Hoe waardeer je een familiebedrijf?

© PG

De waardering van een onderneming in het kader van een overdracht of een verkoop is geen exacte wetenschap.

Men zou bibliotheken kunnen vullen met werken gewijd aan de waardering van bedrijven. En hoewel er uiteindelijk evenveel berekeningsformules als bedrijven zijn, bestaan er drie waarderingsmethodes die door professionals vaak worden gebruikt:

• een waardering op basis van het geherwaardeerd netto-actief;

• een waardering door een actualisering van de toekomstige kasstromen (of discounted cash flows);

• een waardering op basis van marktmultiples of transactiemultiplesMaar welk van deze methodes moet u kiezen? Dit is inderdaad het moeilijkste punt van de hele oefening.

Jean-Philippe Bonte antwoord op uw vragen hieromtrent.

Partner Content